Various Important Price Indices - Reports

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन
किंमतींचे निर्देशांक
तक्ता क्रमांक - १
निरनिराळे महत्तवाचे ग्राहक किंमती निर्देशांक मार्च ,२०२०

 
निर्देशांक/केंद्र पायाभूत
वर्ष
खाद्यपदार्थ गट
निर्देशांक
सर्वसाधारण
निर्देशांक
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1) महाराष्ट्रातील ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक   फेब्रुवारी
२०२०
मार्च
२०२०
फेब्रुवारी
२०२०
मार्च
२०२०
अ) नागरी
ब) ग्रामीण
2) औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक   फेब्रुवारी
२०२०
मार्च
२०२०
फेब्रुवारी
२०२०
मार्च
२०२०
1) मुंबई
2) सोलापूर
3) नागपूर
4) पुणे
5) नाशिक
6) जळगांव
7) नांदेड
8) औरंगाबाद
9) अकोला
10) कोल्हापूर
आधार : कामगार आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.
3) औद्योगिक कामगारांकरिता अखिल भारतीय ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक
4) शेतमजुरांकरिता ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक        
अ) महाराष्ट्र
ब) अखिल भारत
आधार : लेबर ब्यूरो, शिमला.
5) अखिल भारतीय ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक   फेब्रुवारी
२०२०
मार्च
२०२०
फेब्रुवारी
२०२०
मार्च
२०२०
अ) नागरी
ब) ग्रामीण
क) एकूण
आधार : केंद्रिय सांख्यिकी कार्यालय,भारत सरकार, नवी दिल्ली.

तक्ता क्रमांक - 2
अखिल भारतीय घाऊक किंमतींचे निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष 2011-12=100)

माहिना

Month
प्राथमिक
वस्तू
Primary
Articles
इंधन व
शक्ती
Fuel & Power
वस्तुनिर्माण
उत्पादन
Manufactured product
सर्व वस्तू
All
Commodities
खनिज
तेल

Mineral
Oil
हायस्पीड
डिझेल

High
speed
Diesel
सर्व

All
मॅन्युफॅक्चर
ऑफ
सिमेंट, लाईम
ॲण्ड प्लास्टर

Manufacture
of
Cement,
lime &
plaster
इनपूट्स
इनटू
स्टील
मेकिंग

Inputs
into
Steel
making
मेटॅलिक
आयर्न

Metallic
Iron
माइल्ड
स्टील
सेमी
फिनिश्ड
स्टील

Mild
Steel
Semi
Finished
Steel
माइल्ड
स्टील
फ्लॅट
प्रॉडक्टस

Mild
Steel
Flat
Product
सर्व

All
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
फेब्रुवारी , २०२०
मार्च , २०२०*
आधार : आर्थिक सल्लागार यांचे कार्यालय उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली.